FEC avvisar Fahrenheit 9/11 valförklaringen

...filmen överensstämde med Federal Election Campaign Act från 1971

Fahrenheit 9/11: Enligt Hollywood Reporter , federala myndigheter avslog på fredagen ett klagomål från en konservativ politisk organisation som Fahrenheit 9/11 brutit mot landets vallagar.

I ett kort yttrande som offentliggjordes på fredagen, beslutade den federala valkommissionen att reklamkampanjen för filmen överensstämde med den federala valkampanjlagen från 1971.

'Kommissionen avfärdade detta ärende eftersom de tillfrågade inte hade brutit mot lagen eftersom den relevanta valkommunikationsperioden inte börjar förrän den 31 juli 2004 och eftersom de tillfrågade uppgav att de inte hade för avsikt att visa sådana annonser under valperioden', enligt till en FEC-release.

Citizen's Untied och dess president, en långvarig konservativ politisk utredare, anklagade filmens regissör Michael Moore, distributören Lion's Gate Entertainment och producenterna Harvey och Bob Weinstein och andra för att den kvalificerade sig som 'valförberedande kommunikation'.